Cursos regulars

Aquests són els cursos que oferim regularment:

Cursos de meditació

Cursos de meditació que es programen de forma regular.

Cambiar el foco de la atención que nos demanda la vida cotidiana hacia el interior requiere de entusiasmo y determinación, perseverancia y un cierto aislamiento. Durante las sesiones del curso recrearemos las condiciones de tranquilidad en un entorno favorable que nos permita ir conociendo y consolidando la práctica de dirigir la mirada hacia adentro, hacia la propia consciencia para familiarizarnos con la serenidad y la armonía y otros aspectos positivos de la mente e ir desechando hábitos físicos y mentales que no nos benefician. 

>> Veure els propers cursos de meditació

>> Veure el calendari d'activitats

 

Cursos de budisme

Cursos de budisme que es programen de forma regular.

>> Veure els propers cursos de budisme

>> Veure el calendari d'activitats

 

Retirs

Pràctica intensiva de meditació o cursos d'introducció al budisme en condicions de retir per facilitar la introspecció i la reflexió.

Perquè meditar? Perquè la qualitat de l'experiència viscuda sigui millor i per poder obrir un espai de serenitat, de força interior i de llibertat que ens permeti viure la vida de manera més plena i satisfactòria, per poder-ho transmetre al nostre voltant i també per desenvolupar al màxim el nostre potencial. La pràctica intensiva en condicions de retir ens permet aprofundir en la pràctica de la meditació i integrar els efectes positius que d’aquesta es deriven. 

La pràctica intensiva en condicions de retir ens permet aprofundir en la pràctica de la meditació i integrar els efectes positius que d’aquesta es deriven. Retir d’integració en el què es practicaran, en un ambient de silenci i recolliment, les meditacions presentades al llarg dels diferents cursos d'«Aprendre a meditar», meditacions per a cultivar l'atenció, la calma mental i sobre aquesta base, actituds positives. El retir està obert també als que no han participat en els cursos precedents.

>> Veure els propers retirs

>> Veure el calendari d'activitats